Avothtinten St

Kaikki SAKO-luodikot on kohdistettu tehtaalla 100 metrin matkalta. Jos ase ei käy haluamaasi paikkaan, tähtäimiä on säädettävä. VAKIOAVOTÄHTÄIN

Sivusäätö (Kuva 3) tapahtuu siirtämällä takatähtäimen hahlolevyä sivusuun-nassa. Takatähtäimen hahlolevyä (1) siirrettäessä on lukitusruuvi (2) avattava 2 mm:n kuusiokoloavaimella, jonka jälkeen hahlolevyä voidaan siirtää sivu-suunnassa. Osuma siirtyy oikealle siirtämällä hahlolevyä oikealle. Hahlolevyn etupuolella on asteikko siirron suuruuden arvioimisen helpottamiseksi. Korkeuden säätö (Kuva 4) tapahtuu kiertämällä jyvän etupuolella olevaa ruuvia 2 mm:n kuusiokoloavaimella. Kiertäminen myötäpäivään korottaa jyvää ja las-kee osumapistettä. 0.5 mm:n muutos korkeus- tai sivusuunnassa vastaa 100 metrin matkalla n. 12 cm:n osumapisteen siirtymää. Säätöjen jälkeen on kohdistus ehdottomasti tarkistettava ampumalla.

0 0

Post a comment