Hantering Av Vapnet

Las noga igenom alla sakerhetsanvisningar i denna bruksanvisning innan du borjar hantera vapnet.

Kontrollera alltid nar du tar upp vapnet att det inte àr laddat genom att oppna slutstyckset.

Ladda vapnet forst innan skjutande eller pà jakt, och plundra vapnet genast dà patronerna inte behovs i vapnet.

Hàll alltid pipans mynning riktad àt ett sakert hâll, aven dà vapnet inte ar laddat. Alla vapen, aven oladdade, skall hanteras med varsamhet. Kom ihàg, att de flesta olyckor sker med vapen som man trodde varit oladdade. VARNING! Skjut inte, om du inte àr absolut sàker pâ mâlet du skjuter emot, och vet vad som finns bakom det. Kom ihàg, att kulan fràn detta vapen kan fôrorsaka allvarliga skadortill och med pâ 8 kilometers avstând.

0 0

Post a comment