Inskjutning Av Ett Med Kikarsikte Frsett Vapen

När kikarsiktet är säkert monterat skall vapnet skjutas in med de patroner som du avser att skjuta med. Observera att tabellerna för olika patroners kulbanor kan endast användas dä vapnet är riktat i enlighet med anvisningarna i tabellerna. Observera även att skillnaden mellan olika laddningar frän samma va-pen inte nödvändigtvis överensstämmer med skillnaderna i kulbanetabellerna. Därför skall vapnet alltid skjutas in med just en laddning som du kommer att använda.

Börja inskjutningen av vapnet med att lägga det stadigt pä nägot slags bänk-stöd eller ställning och avlägsna slutstycket. Se pä mälet genom pipan pä cirka 25 - 30 m avständ. Titta sedan, utan att röra vapnet, genom kikarsiktet och ut-för sido- och höjdjusteringar sä att härkorset är centrerat pä mälet. (Samma sak uppnäs även med ett inskjutningsinstrument (boresighter) som kan användas för att konrollera inriktningen av pipan och kikarsiktet.) Efter denna preliminära approximativa inriktning är det dags att övergä tili den slutliga inskjutningen genom att skjuta pä cirka 100 -150 m avständ. Det bästa sättet äratt skjuta frän ett bänkstöd, tili exempel sandsäckar som stöder vapnet under förstocken eller bäde under förstocken och under kolven. Stöd aldrig vapnet under pipan eller skjut aldrig med ett fast stöd emedan träffbilden kan päverkas dramatiskt.

I övrigt rekommenderar vi att du följer anvisningarna i bruksanvisningen för kikarsiktet.

0 0

Post a comment