Isrtagning Och Ihopsttning Av Slutstycket

I allmänhet behöver man inte demontera slutstycket. Men om det har samlats för mycket olja inne i slutstycket, vilket kan förorsaka kärvhet eller att vapnet klickar, bör slutstycket rengöras. Om du avser använda vapnet i kyla är det speciellt viktigt att avlägsna överflödig olja i slutstycket. Sedan slutstycket avlägsnats ur vapnet avlägsnas tändstiftenheten genom att tändstiftshylsan vrids medsols tills lässkärorna frigörs frän slutstycket och tändstiftenheten slär upp bakät. Därefter kan tändstiftshylsan och tändstiftet med fjäder och fjäderguide avlägsnas ur slutstycket. I normala fall är det inte nöd-vändigt att ytterligare ta isär slutstycket för rengörning. Sedan slutstycket rengjorts sätts det ihop i omvänd ordning. Sätt först tillbaka tändstiftet med fjädern och fjäderguiden pä plats, med tändstiftshylsan sä att tändstiftmutterns uppspänningsansats är mittemot slutstyckshandtaget och tändstiftshylsans lässkäror passar in i slutstyckets bakre ände (Bild 10). Tändstiftshylsan skjuts sedan mot slutstycket och samtidigt vrids motsols tills tändstiftsmuttern stannar upp i skäran (C i bild 11) före uppspänningskurvan.

+4 -2

Post a comment