Justering Av Riktmedel

Alla SAKO-vapen som är utrustade med öppna riktmedel är inskjutna med SAKO patroner pä ett avständ av 100 m. Riktmedlen kan emellertid justeras för andra avständ och annan ammunition. STANDARD RIKTMEDEL

Sidojustering (Bild 3) kan göras med det bakre siktet. Vid justering av siktet (1) lossas först lässkruven (2) med en 2mm sexkantnyckel och siktskivan (1) skif-tas i sidled i önskad riktning. Föratt skifta träffläget tili högerskall siktskivan justeras tili höger. Pä siktskivan finns en gradering för uppskattning av justering-en.

Höjdjustering (Bild 4) sker sä att höjden pä körnet justeras genom att skruven framför körnet justeras med en 2mm sexkantnyckel. Dä skruven vrids medsols höjs körnet och träffläget sänks. Varje 0.5 mm förändring av kornhöjden eller i sidled ger ca. 12 cm träfflägesförändring pä 100 m avständ. Efter justering är det viktigt att kontrollera siktet genom att skjuta vapnet.

0 0

Post a comment