Kiikarin Asennus Jalkoihin

Kiikarin asentamista varíen on avattava kiikarijalkojen kansien kaikki kiinnitys-ruuvit. Kiristysrenkaiden sisállá olevat muoviset kiinnitysrenkaat venytetáán varovasti kiikarin runkoputken ympárilie. Kiikari asetetaan jaikoihin siten, ettá kiinnitysrenkaat tulevat jalkaosien kohdille ja okulaarin etáisyys silmástá on ampuma-asennossa sopiva. Kiinnitysrenkaan katkaisukohta olisi hyvá saada vaakasuoraan asentoon.

Renkaiden kannet voidaan nyt kiinnittáá paikoilleen, kuitenkin niin lóysasti, ettá kiikarin kallistumat ja silmáetáisyys voidaan vielá kerran tarkistaa. Kun kaikki tarkistukset on tehty, kansien ruuvit voidaan kiristáá pakkauksessa olevalla 2.5 mm:n kuusiokoloavaimella tasaisesti vuoron peráán eri ruuveja kiristáen. KIIKARIN IRROITUS ASEESTA

Kiikari voidaan irroittaa aseesta jalkoineen avaamalla molempien jalustojen kiinnitysruuveja niin paljon, ettá kiinnityspalat irtoavat lukonkehyksestá. KIIKARIN KIINNITYS ASEESEEN

Kiikari voidaan kiinnittáá uudelleen aseeseen kohdistuksen kársimáttá asetta-maila se jalkoineen kiinnityskiiloihinsa huolellisesti niin, ettá rajoitintappi (B) vastaa kunnoila vastinpintaansa ja kiristámállá sen jáikeen kiinnityspaiojen kiinnitysruuvit riittáván kireálle.

0 0

Post a comment