Kiikarithtimell Varustetun Aseen Kohdistus

Kun táhtáinkiikari on tukevasti asennettu, ase on tarkkuutettava niillá patruu-noilla, joita aiot ampuessasi káyttáá. Huomaa, ettá patruunoiden lentoratatau-lukot pitávát paikkansa vain silioin, kun ase on tarkkuutettu juuri niin kuin tau-lukoissakin. Lisáksi on huomattava, ettá kahden eriiaisen latauksen keskinái-set erot samasta aseesta eivát useinkaan noudata niiden eroja ballistiikkataulukoissa. Tástá syystá ase on aina tarkkuutettava juuri sille la-taukselle, jota aiotaan káyttáá.

Tarkkuutus on syytá aloittaa asettamalla ase vakaasti jollekin telineelle tai alus-talle lukko irroitettuna. Katso maaliin piipun lápi n. 25 - 30 m:n pááhán. Koske-matta aseeseen katso, mihin kiikarin táhtáinristikko osoittaa. Jos osoituspisteet poikkeavat, sáádá kiikarin osoitus samaan paikkaan kuin aseen piipun, seká sivu- ettá korkeussuunnassa. (Sama asia voidaan tehdá myós káyttáen ns. kollimaattoria, jolla todetaan piipun ja táhtáinten samansuuntaisuus.) Vasta tállaisen alustavan silmámááráisen kohdistuksen jáikeen kannattaa siir-tyá lopputarkkuutukseen ampumalla esim. 100 - 150 m:n páástá. Parasta on ampua hyváltá tuelta, tukien ase joko etutukin alta tai etutukin ja perán alta esim. hiekkapussien varaan. Alá koskaan tue asettasi piipusta tai ammu kovaa alustaa tukena káyttáen, káynti voi olla mitá tahansa. Noudata kiikaritáhtáimen ohjeissa annettuja sáátóarvoja ja ohjeita.

0 0

Post a comment