Lukon Purku Ja Kokoonpano

Lukon purkaminen ei yleensá ole tarpeellista, mutta jos on oletettavissa, ettá lukon sisálle on valunut óljyá, joka on jáykistynyt, pitáá lukko puhdistaa. Var-sinkin, josasetta aiotaan káyttáá pakkasella, on lukon puhdistus válttámátóntá. Kun lukko on irrotettu aseesta, iskurikokonaisuus irrotetaan lukosta kiertámállá sita sidekappaleesta myótápáiváán, kunnes sidekappaleen salpakorokkeet ir-toavat lukkorungosta ja sidekappale ponnahtaa taaksepáin. Sidekappale ja is-kuri jousineen ja jousen ohjaimineen ovat támán jálkeen poistettavissa lukosta. Támán enempáá ei lukkoa yleensá ole tarpeen purkaa sen puhdistamiseksi. Kun lukko on puhdistettu, se kootaan páinvastaisessa járjestyksessá. Iskuri jousineen ja jousen ohjaimineen tyónnetáán sidekappaleen avulla tilaansa siten, ettá virityskappale on lukonkammen vastakkaisella puolella ja sidekappaleen salpakorokkeet osuvat lukkorungon takaosan laajennuksessa sijaitseviin tiloihinsa (Kuva 10).

Támán jálkeen iskujousi viritetáán painamalla sidekappaletta lukkorunkoa koh-ti, kunnes sen etupinta koskettaa lukkoon, ja kiertámállá sidekappaletta vasta-páiváán, kunnes virityskappaleen nokka pysáhtyy ennen viritysnousua ole-vaan lepokoloonsa (C kuva 11).

+1 0

Post a comment