Montering Av Fsten Till Vapnet

Fästet monteras pä laxade kikarskena, som sitter fast pä lädan, med ett kilfor-mig lässtycke (C) enligt Bild 7.

SAKO-modellerna: rekylstoppen (B) pä det bakre fästet bör passa precis in i det i lädans bakre ända infrästa rekylstopps späret. Den bakre delen av fram-fästet skall vara ungefär i nivä med den främre delen utkastningsöppningen. Fästets skruvar skall fästas pä högra sidan av geväret och för att kikarsiktet skall hällas i rätt läge bör skuvarna spännas relativ hart med 4 mm sexkantnyckel som levereras med förpackningen.

0 0

Post a comment