Montering Av Kikarsiktet I Fstet

Lös upp ringskruvarna. Passa försiktigt insatsringen runt kikarröret. Lägg kika-ren i fastet sä att insatsringarna passar över ringfästena och avständet frän Okularlinsen tili skyttens öga (ansikte) är lämpligt. Kapställe av plastringarna vore bra att fä tili vägrätt läge.

Passa in ringtopparna pä nytt och spänn ringskruvarna med fingrarna, gör en sista kontroll av ögonavständet och härkorsets läge (upprätt) och spänn ringtopparna jämnt med 2.5 mm sexkantnyckel. LÖSGÖRING AV KIKARSIKTET FRÄN VAPNET Lossa pä fästskruvarna som fäster lässtycket (C) och ta bort kikarsiktet. MONTERING AV KIKARSIKTET PÄ NYTT PÄ VAPNET Placera kikarsiktet i läge. Rekylstoppen (B) bör passa stadigt i rekylstoppsskä-ran dä kikarsiktet skjuts framät. Spänn fästskruvarna hart med den medföljan-de sexkantnyckel. Spänn inte för hart.

0 0

Post a comment