Patruunat

HUOM! Varmistu aina, ettá káytát aseessasi oikeankaliiperisia patruunoi-ta. Káytá ainoastaan korkealaatuisia, tehdasladattuja patruunoita. Itsela-dattujen, kásinladattujen, uudelleenladattujen tai muitten ei-standardien patruunoiden káyttó saattaa aiheuttaa vaurioita aseelle ja vakavia vahin-koja ampujalle ja sivullisille, eiká takuu vastaa niiden káytóstá aiheutu-neista vaurioista ja vahingoista. Virheelliset lataukset voivat olla erityi-sen vaarallisia. Káytá aina patruunoita, jotka ovat kansainválisten tarkas-tuslaitosten (SAAMI tai CIP) vaatimusten mukaisia. Alá káytá likaisia, márkiá, syópyneitá, lommoontuneita tai muuten vaurioitunei-ta patruunoita. Alá óljyá patruunoita. Kaikki edellámainitut asiat tekevát patruu-noista vaarallisia, ja voivat aiheuttaa vaurioita aseelle seká vahinkoa ampujalle.

0 0

Post a comment