Piipun Puhdistus

Piipun puhdistuksessa huomioitavaa:

- tyónná puhdistus/óljyámistuppo aina piippuun perápáástá.

- álá hankaa piippua, vaan tyónná sama tuppo vain yhden kerran piipun lápi ja anna sen pudota piipun suusta ulos.

- káytá ehdottomasti suoraa ja jáykkáá, sileápintaista puhdistuspuikkoa.

- piippu on hyvá silloin tállóin myós puhdistaa sinne kertyvástá tompakista, joka nákyy kuparin várisená piipun suupuolta tarkasteltaessa. Tátá varíen on useita liuottimia ja mekaanisia erikoisaineita, joiden káyttóohjeita on syytá noudattaa. Kovin likaantunut piippu saattaa ampua epátarkasti ja syópyy helpommin kuin huolella puhdistettu.

- perusteellisen puhdistuksen jálkeen piippu óljytáán ohuesti.

0 0

Post a comment