Rengr Pipan S Hr

- För alltid puts- och inoljningsslappen i riktning frän patronläget mot mynning-en.

- Drag inte putslappen fram och tillbaka i loppet, utan skjut bara putslappen genom pipan och ut genom mynningen.

- Upprepa vid behov.

- Använd endast en absolut rak, styv och slät putskäpp.

- Det är att rekommendera att dä och dä rensa loppet frän tombak. Det ser ut som koppar frän kulmantel när främre delen av loppet inspekteras. För detta finns det olika lösningsmedel och mekaniska rengöringsmedel, och vi rekom-menderaratt tillverkarnas bruksanvisningarföljs. Ett svärt nedsmutsat lopp kan skjuta inexakt och oxiderar mycket lättare än en väl rengjort.

- Olja in loppet lätt efter noggrann rengöring.

0 -1

Post a comment