Sako Rh Bruksanvisning

INNEHÂLL sida

Index 11

Hantering av vapnet 11

Tillverkningsnummer/kaliber 11

Forvaring av vapnet 11

Allman information 11

Âtgarder innan vapnet tas i bruk 11-12

Anvandning 12

Justering av riktmedel 12 Montering / anvandning av SAKO-kikarfasten 12-13

Magasinet 13

Standard avtryckarmekanism 13

Snalltrycksmekanism 14

Isartagning och ihopsattning av slutstycket 14

Rengoring efter anvandning 14

Rengoring av pipan 14

Skotsel av stocken 14

Allman information 15

Patent 15

Tekniska data 41

Sprangbild 42

Reservdelar 45-46

0 0

Post a comment