Standardilaukaisulaite

- Laukaisulaite on etuvedoton ja laukaisupaine on tehtaalla sáádetty n. 15 N:ksi (1.5 kg).

- Seká virekynsien ristissáolo, ettá varmistin on sáádetty tehtaalla kiinteáksi, eiká niitá ole syytá muuttaa. HUOM! Virepinnat, varmistin ja muut lukkolait-teen osat ovat tarkkuustyótá ja ne on huolellisesti sovitettu tehtaalla. Niitá ei tulisi muuttaa tai vaihtaa. Aseeseen tehtávát muutokset saattavat vá-hentáá sen turvallisuutta ja lisátá vakavan vahingon vaaraa.

- Laukaisupaineen sáátó on varminta tehdá aseen tukki irroitettuna, miká ta-pahtuu irroittamalla liipasinkaaren kiinnitysruuvit. Sáátó voidaan tehdá myós lippaan tilan kautta sopivalla avaimella kuvan 8 mukaisesti. LAUKAISUPAINEEN SÁÁTÓ (Kuva 8)

- Laukaisupainetta voidaan sáátáá ruuvista 1 alueella 10 - 20 N (1 - 2 kg).

- Kiertámállá ruuvia 2.5 mm:n kuusiokoloavaimella myótápáiváán laukaisuvoi-ma suurenee ja vastapáiváán vastaavasti pienenee.

HUOM! TURVALLISUUSSYISTÁ LAUKAISUPAINETTA El SAA SÁÁTÁÁ ALLE 10 NEWTONIN (1 KG).

0 0

Post a comment