Yleist

SAKO 85 luodikoiden suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaiset valmis-tusmenetelmát ja SAKO-luodikoiden perinteet seká erityisesti turvallisuus ja luotettavuus.

Kaikissa SAKO 85 luodikoissa on varmistin, joka mahdollistaa aseen lataami-sen ja tyhjennyksen sen ollessa koko ajan varmistettuna. Lisáksi kaikissa mal-leissa on kontrolloitu syóttó, joka varmistaa patruunan syóttymisen patruuna-pesáán kaikissa tilanteissa seká lippaansalvan lukitus, joka estáá lippaan irto-amisen vahingossa. Mallistoon kuuluvat myós ruostumattomasta teráksestá valmistetut sáánkestávát mallit, joissa on uusimmalla tekniikalla toteutettu muovitukki. Kaikki mallit on varustettu irtolippaalla. Patruunan ulosheitto on toteutettu varmatoimisen mekaanisen ulosheittáján avulla. Vahva, eteenvedetty rekyylivastin on kiinnitetty ruuveilla etutukkiin. Kaikkia malleja on saatavana myós herkistimellá varustetulla laukaisukoneistolla.

0 0

Post a comment