Tekniset Tiedot Tekniska Data Technical Data Dati Tecnici

Kaliiperi ja rihlan nousu Kaliber och räffelstigning Caliber and rate of twist Calibro e passo della rigatura

P94S

22 LR

420 mm 16.5"

Pituus / Totallängd / Overall length / Lunghezza totale

P94S Hunter P94S Varmint P94S Range/Sporter

1000 mm 39 1/2" 1025 mm 40 1/2" 1025 mm 40 1/2"

Piipun pituus / Piplängd / Barrel length / Lunghezza canna

P94S Hunter

560 mm

22"

P94S Varmint

585 mm

23"

P94S Range/Sporter

585 mm

23"

Paino / Vikt / Weight

/ Peso

P94S

2.6 kg

5 3/4

lbs

P94S Varmint

3.3 kg

7 1/4

lbs

P94S Range/Sporter

3.4 kg

7 1/2

P94S Hunter/Varmint 22 LR 5 patr. irtolipas. Lisävarusteena 10 patr. irtolipas.

P94S Range/Sporter 22 LR 10 patr. irtolipas Magasin

P94S Hunter/Varmint 22 LR 5-skott lösmagasin. 10-skott extra magasin.

P94S RangeSporter 22 LR 10-skott lösmagasin. Magazine

P94S Hunter/Varmint 22 LR 5-shot clip magazine. 10-shot clip magazine also available.

P94S RangeSporter 22 LR 10-shot clip magazine. Caricatore

P94S Hunter/Varmint caricatore amovibile da 5 colpi 22LR.

Disponibile anche un caricatore da 10 colpi.

P94S Range/Sporter caricatore amovibile da 10 colpi 22LR.

Thompson Center Varmint

Varaosa- Osa Nimitys Osa n:o pussi n:o

Varaosa- Osa Nimitys Osa n:o pussi n:o

1

Lukonkehys P94S RH

S3171206

2

Piippu kal. 22 LR

S3171102

2

Piippu kal. 22 LR MT

S3175102

2

Piippu kal. 22 LR Varmint

S3177102

2

Piippu kal. 22 LR Varmint MT

S3173102

3

Lukkorunko P94S RH kal. 22 LR

S3171306

4

Lukon sulkukappale

S3161334

5

Tukki koottu P94S RH Hun o

S2173600

5

Tukki koottu P94S RH Hun ml

S2172600

5

Tukki koottu P94S RH Varmint o

S2173602

5

Tukki koottu P94S RH Varmint ml

S2172602

5

Tukki koottu P94S RH Range/Sporter o

S2173617

1

Laukaisulaite koottu

S584S110

6

Laukaisulaite koottu

7

Kuusiokoloruuvi M6x20

2

Laukaisulaitteen M90 varaosat

S584S210

8

Laukaisupainejousi

9

Laukaisupaineen saatoruuvi M5x10

10

Pidattajan jousi

11

Varmistimen jousi

12

Varmistimen vaimennin

2

Herkistinlaukaisulaitteen varaosat

S584S220

13

Viretuen jousi

14

Herkistimen saatoruuvi M3x6 2 kpl

3

15

Virityskappale

S5940140

3

Iskuri P94S taydellisena

S5940145

16

Iskuri

17

Iskurin palautusjousi

18

Iskujousi

19

Lieriosokka 3x18

4

Lukon osat

S5940229

20

Ulosvetaja

21

Ulosvetajan sokka 2x8

22

Ulosvetajan jousi

6

Lukon sidekappale taydellisena

S5940243

23

Sidekappale

24

Jousen ohjain / vireilmaisin

25

Lieriosokka 3x18

7

26

Lukon kampi kiintonupilla

S5740245

8

Lukonpidatin osineen

S5940252

27

Lukonpidatin

28

Lukonpidattimen akseli

29

Lukonpidattimen jousi

9

30

Liipasinkaari P94S

S5940166

Varaosa- Osa Nimitys Osa n:o

pussi

n:o

10

Lippaanohjain P94S täydellisenä

S5940258

31

Lippaanohjain

32

Ulosheittojousen ruuvi 2.2x4.5

33

Ulosheittojousi

34

Lippaansalpa

35

Ueriösokka 2x12

2 kpl

36

Lippaansalvan jousi

37

Ohjaimen künnitysruuvi M3.5x7.5

38

Aluslaatta 3.5

11

39

5-patruunan lipas kal. 22 LR

S5940366

11

39

10-patruunan lipas kal. 22 LR

S5940367

12

40

Vastin

S5940499

13

Perälaatta osineen

S5940295

41

Perälaatta

42

Künnitysruuvi 4.8x32

2 kpl

13

Varmint-peräiaatta osineen

S584S296

43

Perälaatta

44

Peräiaatan aiusta

45

Künnitysruuvi 4.8x32

2 kpl

13

Range/Sporter-perälaatta osineen

S574S290

46

Perälaatta

47

Künnitysruuvi M5x20

2 kpl

48

Peräiaatan suora välilevy

2 kpl

49

Künnitysruuvi M6x20

50

Aluslevy

51

Peräiaatan runko

52

Peräiaatan kiinnitysmutteri

2 kpl

53

O-rengas

13

54

Peräiaatan suora välilevy

S584S420

13

55

Peräiaatan yiäviisto välilevy

S584S421

13

56

Peräiaatan aiaviisto välilevy

S584S422

14

Kannikkeet

S594S297

57

Kannikkeen ruuvi

2 kpl

58

Hihnalenkki koottu

2 kpl

14

Varmint-etukannike

S594S298

59

Kannikkeen pesä

60

Künnitysruuvi

61

Kiinnitysmutteri

62

Kannike koottu

15

Vakiotakatähtäin

S584S310

63

Takatähtäinrunko

64

Künnitysruuvi

65

Hahlo 9.5 mm

65

Hahlo 12 mm

66

Hahlon künnitysküla

67

Hahlon künnitysruuvi

20 21

Osa Nimitys

Vakioetutähtäin

68 Jyväjalka

69 Etummainen kiinnitysruuvi

70 Takimmainen kiinnitysruuvi

72 Jyvänsuojus Jyvälajitelma

71 Jyvä 5.5 mm 71 Jyvä 6.5 mm 71 Jyvä 7.5 mm 71 Jyvä 8.5 mm

Kiinnitysruuvit

73 Etummainen kiinnitysruuvi

74 Takimmainen kiinnitysruuvi

75 Kiinnitysruuvin aluslevy Piipun tulpparuuvit

76 Tulpparuuvi M4x2.5 Perälevyn kisko täyd.

77 Perälevyn kisko

78 Kiinnitysruuvi 4.2x25 Tukin alakisko täyd.

79 Tukin alakisko

80 Kiinnitysruuvi 4.2x25 Piipun varaosat Hunter

81 Kiinnitysruuvi M6x20

82 Peiterengas

83 Kierteensuojus Hunter

Piipun varaosat Varmint/Range/Sporter

81 Kiinnitysruuvi M6x20 2 kpl

82 Peiterengas

83 Kierteensuojus Varmint/Range/Sporter

Osa n:o S584S320

2 kpl 4 kpl

3 kpl

4 kpl 2 kpl

S594S314

S5940267

S584S211 S574S590

S574S593

55940405

55940406

Reserv-delsats

Del Beskrlvnlng

9 10 11 12

20 21 22

25 26

28 29

Lada P94S RH

Pipa kal. 22 LR

Pipa kal. 22 LR MT

Plpa kal. 22 LR Varmint

Pipa kal. 22 LR Varmint MT

Slutstyckstomme P94S RH kal. 22 LR

Slutstyckshylsa

Stock kompl. P94S RH Hun o

Stock kompl. P94S RH Hun ml

Stock kompl. P94S RH Varmint o

Stock kompl. P94S RH Varmint ml

Stock kompl. P94S RH Range/Sporter o

Avtryckarmekanism kompl.

Avtryckarmekanlsm

Fästskruv M6x20

Delar tili avtryckarmekanism M90

Avtryckarfjäder Justerlngsskruv M5x10 Fjäder för avtryckarstäng Fjäder för säkrlng Dämpare för säkrlng Delar tili snälltryckmekanism Fjäder för snälltryck

Justerlngsskruv M3x6 2 st

Hammare

Tändstift kompl.

Tändstift

Returfjäder för tändstlft

Slagfjäder

Stift 3x18

Delar tili slutstycke

Utdragare

Spärrstlft för utdragare 2x8 Fjäder för utdragare Täckhylsa tili hammare

Täckhylsa

Fjäderstyrnlng / slgnalstlft Stift 3x18

Slutstyckshandtag med stälknopp Slutstycksspärr kompl.

Slutstycksspärr Stift för slutstycksspärr Fjäder för slutstycksspärr Varbygel P94S

Artikel nr.

S3171206 S3171102 S3175102 S3177102 S3173102 S3171306 S3161334 S2173600 S2172600 S2173602 S2172602 S2173617 S584S110

S584S210

S584S220

S5940140 S5940145

S5940229

S5940243

S5740245 S5940252

S5940166

Reserv- Del Beskrlvnlng Artlkel delsats nr.

10 Magasinstyrning kompl. S5940258

31 Magasinstyrning

32 Skruv for utkastarefjâder 2.2x4.5

33 Utkastarefjâder

34 Magasinspârr

35 Stlft 2.5x12 2 st

36 Fjâder for magasinspârr

37 Fâstskruv for magasinstyrning M3.5x7.5

38 Brlcka 3.5

11 39 5-skott magasin kal. 22 LR S5940366

11 39 10-skott magasin kal. 22 LR S5940367

12 40 Rekylklack S5940499

13 Bakkappa kompl. S5940295

41 Bakkappa

42 Fâstskruv 4.8x32 2 st

13 Varmint-bakkappa kompl. S584S296

43 Bakkappa

44 Mellanlâgg

45 Fâstskruv 4.8x32 2 st

13 Range/Sporter-bakkappa kompl. S574S290

46 Bakkappa

47 Fâstskruv M5x20 2 st

48 Mellansklva, rak 2 st

49 Fâstskruv M6x20

50 Underlagsplât

51 Bakkappsfot

52 Fâstmutter 2 st

53 O-rlng

13 54 Mellanskiva, rak S584S420

13 55 Vinkelskiva, uppàt S584S421

13 56 Vinkelskiva, nedàt S584S422

14 Rembyglar S594S297

57 Rembygelskruv 2 st

58 Rembygel 2 st

14 Frarnre rembygel till Varmint S594S298

59 Rembygelchuck

60 Fâstskruv for chuck

61 Fâstbleck for chuck

62 Rembygel

15 Standardsikte S584S310

63 Siktfot

64 Fâstskruv for siktfot

65 Slkte 9.5 mm

65 Slkte 12 mm

66 Lâsbleck for slkte

67 Fâstskruv for sikte

Reserv- Del Beskrlvnlng Artikel delsats nr.

16 Standardkorn kompl. S584S320

68 Kornfot

69 Främre fästskruv för kornfot

70 Bakre fästskruv för kornfot

71 Korn 8.5 mm

72 Kornskydd

16 Kornsats S594S314

71 Korn 5.5 mm

71 Korn 6.5 mm

71 Korn 7.5 mm

71 Korn 8.5 mm

17 Fästskruvar S5940267

73 Främre fästskruv

74 Bakre fästskruv

75 Brlcka för fästskruv 2 st

20 Pluggskruvar för pipa S584S211

76 Pluggskruv M4x2.5 4 st

21 Rais för bakkappa komplett S574S590

78 Fästskruv 4.2x25 3 st

21 Räls för skjutrem komplett S574S593

80 Fästskruv 4.2x25 4 st

22 Delar för pipa Hunter S5940405

69 Fästskruv M6x20 2 st

70 Täckrlng

71 Gängskydd Hunter

22 Delar för pipa Varmint/Range/Sporter S5940406

69 Fästskruv M6x20 2 st

70 Täckrlng

71 Gängskydd Varmint/Range/Sporter

Spare-

Key

Description

Art.no.

pa rtset

no.

no.

1

Receiver P94S RH

S3171206

2

Barrel cal. 22 LR

S3171102

2

Barrel cal. 22 LR MT

S3175102

2

Barrel cal. 22 LR Varmint

S3177102

2

Barrel cal. 22 LR Varmint MT

S3173102

3

Bolt body P94S RH cal. 22 LR

S3171306

4

Bolt handle sleeve

S3161334

5

Stock complete P94S RH Hun o

S2173600

5

Stock complete P94S RH Hun ml

S2172600

5

Stock complete P94S RH Varmint o

S2173602

5

Stock complete P94S RH Varmint ml

S2172602

5

Stock complete P94S RH Range/Sporter o

S2173617

1

Trigger mechanism complete

S584S110

6

Trigger mechanism

7

Fastening screw M6x20

2

Spare parts for trigger mechan. M90

S584S210

8

Trigger spring

9

Trigger spring set screw M5x10

10

Trigger sear spring

11

Safety lever spring

12

Safety silencer

2

Spare parts for set trigger mechanism

S584S220

13

Set trigger spring

14

Set trigger set screw M3x6 2 pes

3

15

Cocking piece

S5940140

3

Firing pin complete

S5940145

16

Firing pin

17

Firing pin return spring

18

Firing pin spring

19

Pin 3x18

4

Spare parts for bolt

S5940229

20

Extractor

21

Extractor pin 2x8

22

Extractor spring

6

Bolt shroud complete

S5940243

23

Bolt shroud

24

Spring guide / cocking indicator

25

Pin 3x18

7

26

Bolt handle with steel knob

S5740245

8

Bolt release complete

S5940252

27

Bolt release

28

Pin for bolt release

29

Spring for bolt release

9

30

Trigger guard P94S

S5940166

Spare-

Key

Description

Art.no.

partset

no.

no.

10

Magazine guide complete

S5940258

31

Magazine guide

32

Ejector spring screw 2.2x4.5

33

Ejector spring

34

Magazine catch

35

Pin 2.5x12 2 pes

36

Magazine catch spring

37

Screw for magazine guide M3.5x7.5

38

Washer 3.5

11

39

5-rd. clip magazine cal. 22 LR

S5940366

11

39

10-rd. clip magazine cal. 22 LR

S5940367

12

40

Recoil block

S5940499

13

Butt plate complete

S5940295

41

Butt plate

42

Mounting screw 4.8x32 2 pes

13

Varmint recoil pad complete

S584S296

43

Recoil pad

44

Recoil pad base

45

Mounting screw 4.8x32 2 pes

13

Range/Sporter butt plate complete

S574S290

46

Butt plate

47

Mounting screw M5x20 2 pes

48

Straight butt spacer 2 pes

49

Mounting screw M6x20

50

Washer

51

Butt plate base

52

Mounting nut 2 pes

53

O-ring

13

54

Straight butt spacer

S584S420

13

55

Upwards angled butt spacer

S584S421

13

56

Downwards angled butt spacer

S584S422

14

Swivels

S594S297

57

Swivel screw 2 pes

58

Swivel 2 pes

14

Front swivel for Varmint

S594S298

59

Swivel socket

60

Mounting screw for socket

61

Mounting plate for socket

62

Front swivel

15

Rear sight

S584S310

63

Rear sight base

64

Mounting screw

65

Blade 9.5 mm

65

Blade 12 mm

66

Mounting washer for blade

67

Mounting screw for blade

Spare- Key Description Art.no.

partset no. no.

16 Front sight S584S320

68 Front sight base

69 Front mounting screw for base

70 Rear mounting screw for base

71 Bead 8.5 mm

72 Front sight hood

16 Bead set S594S314 71 Bead 5.5 mm

71 Bead 6.5 mm

71 Bead 7.5 mm

71 Bead 8.5 mm

17 Trigger guard fastening screws S5940267

73 Front fastening screw

74 Rear fastening screw

75 Washer for fastening screw 2 pes

20 Plug screws for barrel S584S211

76 Plug screw M4x2.5 4 pes

21 Butt plate rail complete S574S590

77 Butt plate rail

78 Fastening screw 4.2x25 3 pes

21 Shooting sling rail complete S574S593

79 Shooting sling rail

80 Fastening screw 4.2x25 4 pes

22 Spare parts for barrel Hunter S5940405

81 Fastening screw M6x20 2 pes

82 Cover ring

83 Thread protection Hunter

22 Spare parts for barrel Varmint/Range/Sporter S5940406

81 Fastening screw M6x20 2 pes

82 Cover ring

83 Thread protection Varmlnt/Range/Sporter

Was this article helpful?

0 0

Post a comment