Attaching the firing pin assembly

Sako Cocking Tool

Kokoonpantaessa iskuri ty nnet n lukkoon siten, ett sidekappaleen sal-pakorokkeet sopivat lukkorungossa oleviin uriin ja virityskappale on lukon kammen vastakkaisella puo-lella Kuva 1 . Sidekappaletta paine-taan aseen mukana toimitettavan ty -kalun avulla, kunnes sen etupinta koskettaa lukkorungon takapintaa Kuva 2 ja kierret n vastap iv n, kunnes virityskappaleen nokka pys htyy ennen viritysnousua ole-vaan lepokoloonsa Kuva 3 . - On attachment the firing pin assembly is inserted into bolt body...