Adjusting the cheek piece

Einstellen der Schaftbacke

Poskitukea voidaan säätää portaatto-masti sivusuunnassa löysäämällä (5 mm:n kuusiokoloavaimella) poskituen kiinnitysruuvi (Kuva 1). Poskituki on myös säädettävissä kor-keussuunnassa suorien välilevyjen avulla, joita on saatavana lisävarus-teena (Kuva 2). Välilevyjä käytettä-essä on myöskin käytettävä pitempää poskituen kiinnitysruuvia (Huom! Lukon liikevara).

The cheek piece is fully adjustable horizontally by slackening (with a 5 mm hexagonal key) the cheek piece fastening screw (Fig. 1). The cheek piece is also adjustable in height through the use of straight spacers which are available as options (Fig. 2). With spacers should be used also longer cheek piece fastening screw (Note: Bolt movement!).

Bolts For The Cheek Piece

Die Schaftbacke ist in ihrer waagerechten Stellung voll verstellbar, dazu wird die Schaftbacken-Halteschraube (mit einem Innensechs-kantschlüssel 5 mm) gelöst (Abb. 1). Auch die Höhe der Schaftbacke ist verstellbar, dazu werden die geraden Distanzstücke verwendet, die als Sonderzubehör erhältlich sind (Abb. 2). Mit Distanzstücken sollte auch die längere Schaftbacken-Halteschraube verwendet (Achten Sie aber auf freien Verschlußweg!).

Sako Trg Schaftbacke
Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Was this article helpful?

0 0

Post a comment