Ammunnan j lkeen

- Puhdista piippu seuraavasti:

- Poista piipusta vaippa-aineen jään-nökset.

- Puhdista.

- Säilytä asetta vaakasuorassa asen-nossa.

SAKO TRG: N KAUSI-HUOLTO

- Puhdista piippu huolellisesti.

- Irroita metalliosat tukista.

- Puhdista metalliosat ja tukin osat sisäpuolelta.

- Puhdista ruuvit ja sokat.

- Öljyä hihnan kiinnikkeet ja tarkista niiden kiinnitys.

- Huolla lukko seuraavasti:

- Irroita iskuri lukkorungosta.

- Poista vanha öljy lukosta ja iskurista.

- Puhdista lukon kannantila ja sulku-olat.

- Puhdista ja tarkista ulosvetäjä ja ulosheittäjä.

- Tarkista iskurin kärki ja virityskap-paleen kiinnitys iskuriin.

- Tarkista sidekappaleen kiinnitys luk-korunkoon.

- Voitele iskuri ja lukko sisäpuolelta kevyesti kylmänkestävällä öljyllä.

- Voitele sulkuolat, viritysnousu, side-kappaleen kiinnitysnokat ja viritys-kappale jäykällä ja hyvin pysyvällä öljyllä.

- Asenna iskuri lukkoon ja tarkista iskurin ulostulo iskupohjasta (1.65 mm).

- Tarkista tähtäimien ja kiikarin kiin-nitykset.

- Kokoa ase, kokeile toiminta ja suo-rita koeammunta.

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE OF THE SAKO TRG

Was this article helpful?

0 0

Post a comment