Attaching the firing pin assembly

Kokoonpantaessa iskuri työnnetään lukkoon siten, että sidekappaleen sal-pakorokkeet sopivat lukkorungossa oleviin uriin ja virityskappale on lukon kammen vastakkaisella puo-lella (Kuva 1). Sidekappaletta paine-taan aseen mukana toimitettavan työ-kalun avulla, kunnes sen etupinta koskettaa lukkorungon takapintaa (Kuva 2) ja kierretään vastapäivään, kunnes virityskappaleen nokka pysähtyy ennen viritysnousua ole-vaan lepokoloonsa (Kuva 3).

- On attachment the firing pin assembly is inserted into bolt body so that the locking cams of the bolt sleeve are in line with corresponding grooves of the bolt body and cocking piece in the opposite side as bolt handle (Fig. 1), then pushed the bolt sleeve with the tool delivered with the rifle so that the front surface touches the rear surface of the bolt (Fig. 2) and turned counter-clockwise until the cocking piece stops in the groove before cocking slope (Fig. 3).

Sako Cocking Tool

Was this article helpful?

+2 0

Post a comment