Einstellen der Kolbenkappe

- Die Kolbenkappe ist stufenlos in ihrer Höhe (Abb. 3) und Schränkung (Abb. 4) verstellbar, dazu muß die Kappenhalteschraube (mit einem In-nensechskantschlüssel 5 mm) gelöst werden.

Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

- Perälaatta on siirrettävissä vaa-kasuoraan (Kuva 1) ja kierrettävissä vaaka-akselinsa ympäri (Kuva 2) löysäämällä kumiperälaatan kiinni-tysruuveja (4 mm:n kuusiokoloavai-mella). Perän pituus ja kulma ovat säädettävissä suorien ja kiilamaisten välilevyjen avulla (Kuva 3). (2 suoraa välilevyä sisältyy perus-aseeseen.)

- Jos perälaatan välilevyjä lisätään, on kumiperälaatan M5 kiinnitysruuvit vaihdettava pitempiin seuraavasti:

välilevyjä ruuvin pituus mm

- Kun välilevyjen lukumäärää muute-taan on viisainta irroittaa koko perä-laatta irroittamalla perälaatan kiinni-tysruuvi.

Huom: Perälaatassa on tila, johon alemman kiinnitysruuvin mutteri voidaan siirtää käytettäessä An-schütz-perälaattaa.

- The butt plate is adjustable horizontally (Fig. 1) and pitch (Fig. 2) by slackening the recoil pad fastening screws (with a 4 mm hexagonal key), and for both length and angle are adjustable with straight or angled spacers (Fig. 3). (2 straight spacers included in the basic gun.)

- On adjusting the butt plate for length, the recoil pad fastening screws must be replaced with the longer M5 ones as follows:

number of spacers

screw length in mm 30 40 50 60

- On adjusting the butt plate for length it is advisable to remove the butt plate assembly from the stock by slackening off the butt plate fastening screw. Note: There is a space provided in the butt plate for lower fastening nut which will allow to use of an Anschutz butt plate.

- Die Kolbenkappe läßt sich sowohl waagerecht (Abb. 1) als auch in der Schränkung (Abb. 2) verstellen. Dazu müssen die Halteschrauben der Kappe (mit einem Innensechskant-schlüssel 4 mm) gelöst werden, die Länge und der Senkungsgrad lassen sich mit geraden oder angewinkelten Distanzstücken einstellen (Abb. 3). (zur Grundausstattung der Waffe gehören 2 gerade Distanzstücke).

- Wenn die Kolbenlänge verändert wird, dann müssen die Halteschrauben gegen längere M5 Schrauben ausgetauscht werden:

Anzahl Distanz- Schraubenlänge stücke in mm

- Beim Längsverstellen der Kolbenkappe ist es ratsam, die gesamte Kappe vom Kolben abzunehmen, dazu muß die Halteschraube gelöst werden.

Achtung: An der Waffe kann auch die Kolbenkappe von Anschütz verwendet werden, dazu ist in der Kappe eine entsprechende Aussparung für die dafür notwendige Halteschraube vorhanden.

Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Varmistin

Safety

Was this article helpful?

0 0

Post a comment