Etisyyskorjaus Distance correction

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Etäisyys / Distance / Entfernung (m)

40 35 30 25 20 15 10 5 0

Sako Subsonic

/

/

/

/

/

Etäisyys / Distance / Entfernung (m)

0 50 100 150 200 250

Etäisyys / Distance / Entfernung (m)

Tukijalan käyttö

Use of the bipod

Was this article helpful?

0 0

Post a comment