Hihnan kokoonpano

Hihna solkineen ja hihnan kiinnittämi-seen tarkoitetut lenkit toimitetaan normaalisti erillisinä. Hihna pannaan kokoon seuraavasti:

- Poistetaan hihnasta kaikki soljet.

- Pujotetaan ylempi hihnalenkki ja solki hihnaan siten, että hihnan ulompi pää jää noin 20 cm pitem-mäksi kuin sisempi (Kuva 1).

- Pujotetaan muut soljet hihnaan tasa-välein (Kuva 2).

- Pujotetaan alempi hihnalenkki ulom-paan hihnaan ja hihnan pää takaisin alimpaan solkeen (Kuva 3).

Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Was this article helpful?

0 0

Post a comment