Hihnan kytt

- Hihnan takapää voidaan kiinnittää joko takatukin oikealle tai vasem-malle puolelle työntämällä pikairroi-tushihnalenkki irroitusnastaa paina-en tukissa olevaan pesäänsä (Kuva 4).

- Hihnan etupää voidaan kiinnittää joko etutukin alapuolella tai sivulla olevaan kiskoon. Kiinnityspaikkaa voidaan siirtää pituussuunnassa lii-kuttamalla hihnalenkin pesää kis-kossa ja lukitsemalla se haluttuun paikkaan ruuvin avulla (Kuva 5).

- Hihna voidaan irroittaa painamalla hihnankiinnikkeessä olevaa nastaa (Kuva 6) ja vetämällä hihnalenkki ir-ti tukista.

Sako Trg Hihna
Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Was this article helpful?

0 0

Post a comment