Kiikarijalat

- Mikäli kiikari kiinnitetään aseeseen tavanomaisten jalkojen avulla, on pituusrajoittimena toimiva kuusioko-loruuvi kierrettävä jompaankumpaan lukonkehyksen etupäässä olevista rei'istä (Kuva 1). Jalan normaali rajoitinsokka on poistettava. Muilta osin on noudatettava kiikarijalkojen käyttöohjeita.

- Haluttaessa voidaan käyttää pikair-roitettavaa yksiosaista kiikarijalkaa, joka on varustettu lukonkehyksen yläpinnassa oleviin uriin sopivalla pituusrajoittimella (Kuva 2).

- Mikäli jalkaa käytetään vanhoissa TRG-21/41 malleissa on pituusrajoi-tin siirrettävä toiseen paikkaan (Kuva 3).

Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

- Jalka kiikareineen asennetaan kallis-tamalla päältäpäin lukonkehyksen päällä olevaan kiikarinkiinnityskii-laan siten, että rekyylivastin asettuu johonkin lukonkehyksen yläpinnassa olevista urista (Kuva 4). Kiinnitysvi-pua kierretään tämän jälkeen myötä-päivään, kunnes se koskettaa rajoi-tinsokkaansa (Kuva 5), jotta varmis-tetaan sama kiristysvoima joka ker-ralla.

- Kiristysvoimaa voidaan säätää paina-malla kiinnitysvipua jalan runkokis-koa vasten (Kuva 6), jonka jälkeen kiinnitysruuvia voidaan kiertää sopi-vaan tiukkuuteen kahdestoista-osakierros kerrallaan.

Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Was this article helpful?

0 0

Post a comment