Lukkopiipun asennus runkokiskoon

- Tarkista, että petauspinnat ovat puh-taat. Lukonkehyksen alapinta voi olla kevyesti öljytty.

- Kiristä lukonkehyksen kiinnitysruu-vit löysästi siten, että kehys on edel-leen liikuteltavissa.

- Asenna laukaisulaite.

- Kiristä etummainen kiinnitysruuvi (Kuva 4) ja työnnä samanaikaisesti lukkolaitetta taaksepäin varmistaak-sesi, että vastinpinnat tulevat toisi-aan vasten.

- Poista laukaisulaite.

- Kiristä muut kiinnitysruuvit (Kuvat 1 & 2).

Was this article helpful?

0 0

Post a comment