Kaliiperin vaihto

Avataan kiinnltysruuvi 42. Työkalupakkauksen avain no. 5. Irroitetaan vaihtosarja vetämällä sitä eteenpäin. Kuva 23.

Tarkistetaan, että kiinnitettävässä vaihtosar-jassa on vastinkumi 74 paikallaan. Sovile-taan jousen 6 pää ruuvin 73 kuusiokoloon (kuva 24) ja työnnetään vaihtosarjan peräosa rungon takaosassa olevaan uraan ja katso-taan, että kiinnitysruuvi asettuu tilaansa. Ruu-vataan kiinnitysruuvi 42 paikalleen ja kiriste-tään sopivaan kireyteen.

Laukaisun etuveto-osuus säätyy automaatti-sesti asennetun vaihtosarjan mukaan.

0 0

Post a comment