Aseen Kasittely

Tarttuessasi aseeseen varmistaudu, ettei se ole ladattu. Kaikkia aseita, myos lataamat-tomia, on kásiteltává varovasti. Muista, et-tá useimmat onnettomuudet ovat tapahtuneet "TYHJALLA" aseella.

ASEEN TUNNISTUS (Kuva 1)

Jokainen Tikka-ase on tunnistettavissa lu-konkehyksen sivulla olevasta leimasta, josta ilmenee aseen tyyppi ja valmistusnumero. Aseen kaliiperi ilmenee piipun sivussa ole-vasta leimasta. HUOM! Aseessa saa káyttáá vain kaliiperimerkinnán mukaisia patruunoi-ta.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment