Handhavande Av Vapnet

Kontrollera alltid att vapnet är oladdat genom att lyfta slutstyckshandtaget och dra slutstycket bakât sâ att patronläget och magasinet kan inspekteras. Alla vapen, även oladdade, skall hanteras med varsamhet. De flesta olyckor händer med "OLADDADE" vapen.

TILLVERKNINGSNR/KALIBER (Bild 1)

Tillverkningsnummret är instämplat pâ lâdans vänstra sida medan kalibern anges pâ pipans vänstra sida strax framför lâdan. OBS! Kontrollera att ammunitionen är lämplig för pipans kaliber samt att patronläget och pipan är fria frân fett, vatten, olja eller annat hinder/fôremâl.

FÖRVARING

Förvara alltid vapnet pâ säker och torr plats, oâtkomligt för barn och obehöriga. Förvara ammunitionen och vapnet âtskilda.

OWNER'S MANUAL

Was this article helpful?

0 0

Post a comment