Index

Index 1

Tekniska data 2

Tillverkningsnr/kaliber 3 Gör detta innan du börjar använda vapnet 4

Laddning av vapnet 5

Justering av riktmedel 6

Standard-riktmedel 6

Battue-riktmedel 7

Laddning av magasin 7

Snälltryck 8

Ändring av tryckets hârdhet 8

Ändring av snälltryck 9

Standardtrycket 10

Ändring av tryckets hârdhet 10

Rengöring efter användning 11

Skötsel av stocken 11 Isärtagning och ihopsättning av slutst.12-13

Allmän information 3,4,14

Sprängbild 16

Reservdelar 19-20

Was this article helpful?

0 0

Post a comment