Info

Fäll ner slutstyckshandtaget, gör en repe-tering och kontrollera att slutstycksspär-ren fungerar (Dvs. slutstycket stannar i sitt bakersta läge).

- Vid montering av ev. kikarsikte använd originalfästen som passar direkt i de frästa sparen i ladan. Detta underlättar monteringen och eliminerar skador pa kikarsiktet pga. felaktiga fästen eller felaktig montering. OBS! Kikarsikte monterat med originalfästen kan tas av och sättas tillbaka utan att träffläget ändrar sig.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment