Lukon Purku Ja Kokoonpano

Lukon purkaminen ei yleensä ole tarpeellista mutta, jos on oletettavissa, että lukon si-sälle on valunut öljyä, joka on jäykistynyt, pitää lukko puhdistaa. Varsinkin, jos asetta aiotaan käyttää pakkasella, on lukon puhdis-tus välttämätöntä.

Aseesta poistetun lukon peräkappale irtoaa kääntämällä sitä myötäpäivään niin pitkälle kuin se kääntyy, jonka jälkeen se voidaan poistaa vetämällä taaksepäin. Tämän jälkeen työnnetään virityskappaleen ja kammen side-holkin väliin n. 3 mm vahvuinen esim. ruuvi-meisselin kärki, josta vastapäivään kiertä-mällä iskuri päästetään pois vireestä (Kuva 9). Kampi on vedettävissä pois sen jälkeen, kun iskuria on työnnetty eteenpäin kunnes kammen sideholkin lukitusnokka (E) vastaa lukon takapintaan (F). Mikäli kampi tuntuu tiukalta, sen irtoamista voi helpottaa na-pauttamalla esim. muovivasaralla sen lukko-rungon sisällä olevaan päähän (nuoli G). Kammen irroituksen jälkeen iskuri ja lukon ohjainholkki ovat poistettavissa lukosta. Ruuvimeisseliä tai vastaavaa virityskappaleen ja kammen sideholkin välistä ei tässä vaiheessa ole syytä poistaa. Tämän enempää ei lukkoa yleensä ole tarpeen purkaa sen puhdistamiseksi.

Kun lukko on puhdistettu, se kootaan päin-vastaisessa järjestyksessä. Ensin laitetaan lukon ohjainholkki paikoilleen. Senjälkeen iskuri työnnetään tilaansa varmistaen kammen sideholkin asento sellaiseksi, että kampi voidaan työntää esteettä paikalleen. Kun kampi on paikallaan kierretään virityskappaleen ja kammen sideholkin välissä olevasta ruuvimeisselistä tai vastaavasta myötäpäi-vään niin pitkälle kuin se kääntyy. Varmis-ta, että kammen sideholkki lukitsee kammen. Asenna sen jälkeen lukon peräholkki kiertä-mällä sitä vastapäivään, kunnes virityskap-paleen nokka pysähtyy ennen viritysnousua olevaan lepokoloonsa (D kuva 2).

Tikka M590 Lukon Purku

Was this article helpful?

+1 -1

Post a comment