Singleset Trigger Mechanism

SET-TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 7)

Avtryckarmekanismen är konstruerad för 10 -20 N avtrycksvikt i normalläge. Tryckets härdhet är justerat tili 13 - 15 N vid le-verans frän fabrik. Härdheten bör inte ökas för normaltrycket dä det päverkar snäll-tryckets funktion.

Tryckets härdhet justeras med skruven (1). När skruven vrides medurs ökar härdheten pä trycket.

Obs. Skruven (1) är självläsande och kan vrides endast med välpassande verktyg.

JUSTERING AV SNÄLLTRYCKET (Bild 7)

Med uppspänt snälltryck är avtrycksvikten 2 - 2.5 N och kan inte justeras. Skruven (2) justerar avständet mellan av-tryckarstängen och avtryckarfjäderns pistong. Avständet skall vara sä litet som möjligt. Helst sä att ytorna lätt berör varandra. Om beröringen blir för härd fungerar inte snälltrycket.

Obs. Skruven (2) är självläsande och skall inte onödigtvis röras för att behälla sin funktion.

JUSTERING AV SÄKRINGEN

Säkringen är justerad för gott pä fabrik. Om nägon del av säkringsmekanismen mäste bytas skall hela avtryckarmekanismen re-turneras till fabriken för denna ätgärd.

For use as a normal single-stage trigger, squeeze rearwards in the normal fashion. The trigger mechanism can also be "SET" by pushing the trigger forward until it stops. The rifle can now be fired with only a light touch.

WARNING! WHEN THE TRIGGER IS IN THE "SET" POSITION, THE RIFLE MUST BE HANDLED WITH EXTREME CARE, AS ANY SHOCK OR VIBRATION CAN DISCHARGE THE RIFLE.

If the rifle is cocked, with SAFETY ON, the trigger CANNOT be put into the "SET"position. To return trigger to the "UNSET" position, the safest method is to put "SAFETY ON" or open the bolt.

NOTE! When the safety is in the "ON" position it locks the trigger machanism and the bolt. The rifle can be cocked only when the safety is in the "OFF" position.

TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 7)

The trigger mechanism is constructed for 10 - 20 N (2-4 lbs) trigger weight in singlestage position. The trigger weight is adjusted to 13 - 15 N (3 lbs) at the factory. To be sure that the single-set trigger operates correctly in all circumstances, the trigger weight should not be increased. The trigger weight can be adjusted by the means of screw (1). Turning the screw clockwise will increase the trigger weight. NOTE! Screw (1) is self-locking and needs proper tool.

When the trigger is in the "SET" position, the trigger weight is 2 - 2.5 N (7 - 9 oz) and cannot be adjusted. The screw (2) adjusts the gap between the trigger and the plunger of the trigger weight spring. This gap affects the creep in unset stage and should be as small as possible, preferably the screw should lightly touch the plunger. On the other hand if the pressure between the screw (2) and the plun-er is too heavy, it may prevent the settrigger from working.

NOTE! Screw (2) is self-locking and unnecessary adjustments should be avoided to keep the self-locking in good condition.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment