Standardilaukaisulaite

- Laukaisulaite on etuvedoton ja laukaisu-paine on tehtaalla säädetty n.l.5 kiloksi.

- Sekä virekynsien ristissäolo että varmis-tin on säädetty tehtaalla kiinteäksi, eikä niitä ole syytä muuttaa.

- Jos laukaisupainetta halutaan säätää, on aseen tukki irroitettava, mikä tapahtuu irroittamalla liipasinkaaren kiinnitysruu-vit.

LAUKAISUPAINEEN SAAtO (Kuva 8)

- Laukaisupainetta voidaan säätää ruuvista l alueella l - 2 kg.

- Kiertämällä ruuvia myötäpäivään laukaisu-voima suurenee ja vastapäivään vastaavasti pienenee.

HUOM! TURVALLISUUSSYISTA LAUKAISUPAINETTA EI SAA SAATAA ALLE l.O KILON.

- Asetta kokoonpantaessa on ehdottomasti muistettava asettaa alumiininen rekyyli-vastin tukissa olevaan tilaansa.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment