Tukin Hoito

Aseen tukki on pintakásitelty oljyllá tai lakalla, joka estáá kosteuden imeytymisen puuhun ja tukin váántymisen. Normaalisti tukin hoitotoimenpiteeksi riittáá kuivaa-minen káyton jálkeen ja sisáosien oljyámi-nen. Tukkioljyn suojavaikutuksen yllápitá-miseksi on tukki ajoittain kásiteltává tukinhoitooljyllá. Lakkatukkiin tulleet vauriot on syytá játtáá ammattilaisen kor-jattavaksi.

RENGÖRNING EFTER ANVÄNDNING

Kontrollera att ingen patron finns kvar i patronläget eller magasinet. Tag ut slut-stycket och olja in loppet med solvent/va-penolja. Rengör och olja in pipan och alla metalldelar.

- För alltid putslappen fran patronläget mot mynningen.

- Drag inte putslappen fram och tillbaka i loppet utan fran patronläget till mynningen i ett drag.

- Upprepa tills loppet är rent.

- Använd endast raka och styva putskäppar som ej skadar loppet.

- Efter rengörning olja in loppet lätt.

SKÖTSEL AV STOCKEN

Stocken är lackerad eller ytbehandlad med stockolja, som skyddar mot fukt och förhind-rar att stocken slar sig. Normalt stocken skall vardas genom att torka den efter an-vändning och halla stocken invändigt inoljad. Skyddsverkan av oljeytbehandlingen behöver underhallas genom att gnida in stockolja av god kvalitet regelbundet eller vid behov. Oljebehandlingen ger samtidigt vacker djup ton at stocken och döljer repor och tryck-märken. Ytskador av lackerade stocken skall inlämnas till reparation hos specialisten.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment