Tikka M690 Magazin

t=/-

o

o

/

]—^

—/

ALLMÄNT

Din Tikka M590/690/595/695 har tillverkats en-ligt allra senaste moderna produktionsmetoder och speciell omsorg har ägnats at materialval och materialkvalitet. Alla M590/690/595/695 har fri-liggande pipa och 4-skotts kapacitet (1 i loppet och 3 i löstagbart "clipmagasin"). 5-skotts magasin finns som extra tillbehör. Alla modeller kan även levereras med snälltryck som extra tillbe-hör.

GÖR DETTA INNAN DU BÖRJAR ANVÄN-DA VAPNET

- Torrdra loppet med en mjuk tyglapp. OBS! Börja vid patronläget, drag mot mynningen, i ett drag.

- Torka av överflödig olja pa slutstycke, patronläge och lada.

- Se till att stötbotten och lasklackarna (A) är rena och alla ytorna (A - C) (Bild 2) lätt inoljade med vapenolja.

- Kolla sikte och korn.

- Kontrollera att de tva stockbultarna 1 och 2 (Bild 1) är ordentligt atdragna. OBS! Detta göres inför varje säsong da stocken lätt torkar pga. lag luftfuktighet i uppvärmda rum under vinterhalv-aret. Viktigt för precisionen. Stocken spricker lätt pga. rekylen om skruvarna ej är atdragna!

- Kolla att pipan inte ligger an mot framstocken. Ett ca. 0.5 mm tjockt papper skall kunna föras mellan pipan och framstocken.

- Sätt slutstycket i ladan genom att se till att säk-ringsknappen är i osäkrat, främre läge (röd punkt syns). Tryck in slutstycksspärren pa ladans högra bakre sida. För in slutstycket och fäll ner slut-styckshandtaget, gör en repetering och kontrollera att slutstycksspärren fungerar (Dvs. slutstycket stannar i sitt bakersta läge).

- Vid montering av ev. kikarsikte använd origi-nalfästen som passar direkt i de frästa sparen i ladan. Detta underlättar monteringen och elimi-nerar skador pa kikarsiktet pga. felaktiga fästen eller felaktig montering. OBS! Kikarsikte monte-rat med originalfästen kan tas av och sättas tillbaka utan att träffläget ändrar sig. LADDNING AV VAPNET

- Lyft slutstyckshandtaget och drag slutstycket bakat. För in en patron i patronläget. Stäng slut-stycket och säkra vapnet. För in magasinet och se till att det snäpper fast. Signalstiftet under tänd-stiftsmuttern visar att mekanismen är spänd.

GENERAL INFORMATION When designing this new model of Tikka rifle special consideration has been given to the use of modern manufacturing methods and materials. All Tikka rifles have capacity of 4 cartridges (1 in chamber and 3 in clip magazine). A 5-rd magazine also available. The barrel is free floating. Set triggers are available as an option on all models.

MAINTENANCE BEFORE USE - Clean the oil from of the barrel by inserting a dry patch into the breech end of the barrel.

- Clean extra oil from the bolt and breech area in the action.

- Check that the recessed bolt space and locking lugs (marked A) are clean. Make sure however that all areas (A - C) are lightly lubricated.

- Check that the sights are clean and free of debris.

- Check the tightness of fastening screws 1 and 2.

- Check the fit between the stock and free floating barrel. A slip of paper roughly 0.5 mm thick should move easily between barrel and stock over the whole length of the barrel.

- Insert the bolt into receiver.

- The bolt is released from the rifle by pulling the bolt backwards and simultaneously pressing the bolt release button.

After performing the above check points, your rifle is now ready for testfiring. However, if a telescopic sight is to be used, attach mounts and scope prior to testfiring. OPERATION

- Loading is performed in the usual manner for a bolt-action rifle. The action is opened by first raising the bolt handle and then pulling the bolt back. As the bolt is pushed forwards the cartridge is fed into the chamber and on rotating the handle downward the action is closed and the rifle cocked.

- The safety is the usual on/off type. When engaged it also locks the bolt handle in the closed position.

- The red warning dots (Fig. 3) indicate that the rifle is cocked and IS READY TO FIRE. The safety is now in the "Off" position.

Ase viritetty ja varmistamaton

Vapnet ar spant och osakrat

The rifle is cocked and the safety in "OFF" position

Aseen kuljetusasento

Transportläge, ej spänd mekanism

The transport position

Ase viritetty ja varmistettu

Vapnet ar spant och sakrat

The rifle is cocked and the safety in "ON" position

ALLGEMEINE INFORMATIONEN Dieses neue Tikka-Gewehr wurde so konstruiert, daß bei der Herstellung modernste Produktionsverfahren und Werkstoffe angewendet werden konnten. Alle Tikka-Gewehre haben eine Kapazität von 4 Patronen (1 im Patronenlager, 3 im Magazin). Ein Magazin mit 5 Schuß Kapazität ist als Sonderzubehör ebenfalls erhältlich. Der Lauf ist freischwingend ausgeführt. Kombiabzug mit Rückstecher ist auf Wunsch für alle Modelle als Extra erhältlich.

0 0

Post a comment