Lukon Purku Ja Kokoonpano

Lukon purkaminen ei yleensä ole tarpeellista mutta, jos on oletettavissa, et-tä lukon sisälle on valunut öljyä, joka on jäykistynyt, pitää lukko puhdistaa. Varsinkin, jos asetta aiotaan käyttää pakkasella, on lukon puhdistus välttä-mätöntä.

Aseesta poistetun lukon peräkappale irtoaa kääntämällä sitä myötäpäi-vään niin pitkälle kuin se kääntyy, jonka jälkeen se voidaan poistaa vetä-mällä taaksepäin. Tämän jälkeen työnnetään virityskappaleen ja kämmen sideholkin väliin n. 3 mm vahvuinen esim. ruuvimeisselin kärki, josta vas-tapäivään kiertämällä iskuri päästetään poisvireestä (Kuva 11). Kampi on vedettävissä pois sen jälkeen, kun iskuria on työnnetty eteenpäin, kunnes kämmen sideholkin lukitusnokka (E) vastaa lukon takapintaan (F). Mikäli kampi tuntuu tiukalta, sen irtoamista voi helpottaa napauttamalla esim. muovivasaralla sen lukkorungon sisällä olevaan päähän (nuoli G). Kämmen irroituksen jälkeen iskuri on poistettavissa lukosta. Ruuvimeisseliä tai vastaavaa virityskappaleen ja kämmen sideholkin välistä ei tässä vaihees-sa ole syytä poistaa. Tämän enempää ei lukkoa yleensä ole tarpeen pur-kaa sen puhdistamiseksi.

Kun lukko on puhdistettu, se kootaan päinvastaisessa järjestyksessä. Iskuri työnnetään tilaansa varmistaen kämmen sideholkin asento sellaiseksi, että kampi voidaan työntää esteettä paikalleen. Kun kampi on paikallaan kierretään virityskappaleen ja kämmen sideholkin välissä olevasta ruuvi-meisselistä tai vastaavasta myötäpäivään niin pitkälle kuin se kääntyy. Var-mista, että kämmen sideholkki lukitsee kämmen, asenna sen jälkeen lukon peräholkki kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes virityskappaleen nokka pysähtyy ennen viritysnousua olevaan lepokoloonsa (D kuva 2).

Koska me Sakossa haluamme, ettá aseesi palvelee Sinua kaikissa tilanteissa ja koko elamasi ajan, toivomme Sinun kiinnittavan huomiota viela seuraaviin seikkoihin:

1. Kayta asehuoltoon vain ensiluokkaista aseoljya, silla sen avulla voit

- puhdistaa, suojata ja voidella.

2. Ala laiminlyo aseesi huoltoa, silla jos ammunnan jalkeen aseesi seisoo puhdistamattomana ja etenkin kosteana yon yli, paasee piipussa jo korroosio alulle.

3. Tarkista esim. kerran vuodessa kiinnitysruuvien (liipasin-kaaren ruuvien) kireys.

4. Jos havaitset muutoksia aseesi toiminnassa esim.

- laukaisulaitteen toiminta muuttuu

- aseesi e¡ sytyta patruunaa

- varmistin e¡ pida toimita aseesi valtuutetulle asekorjaajalle tai suoraan valmis-tajalle.

5. Jos aseestasi katoaa jokin osa, hanki sen tilalle alkuperai-nen varaosa.

6. Kun avaat tai kiristat aseesi ruuveja, huolehdi siita, etta ruuvitalttasi on oikean kokoinen niin, etta et huonolla tyo-kalulla turmele aseesi ulkonakoa.

7. Jos aseellesi tapahtuu ammuttaessa vaurio, se on ehdottomasti toimitettava valmistajalle ja liitettävä mukaan:

- selvitys siitä, mitä on tapahtunut

- ammuttu hylsy (jolla vaurio on tapahtunut)

Tällaisessa tapauksessa älä ryhdy purkamaan asetta itse.

8. Lahes poikkeuksetta kaikki asevauriot tapahtuvat itseladatuilla patruunoilla.

Mikäii aiot iadata patruunoitasi itse, varmista, että käytät ehdottomasti oikeita latausarvoja ja ruutilaatuja.

Was this article helpful?

+1 0

Post a comment