Tikka Rh Bruksanvisning

INNEHALL sida

Innehâll 9

Handhavande av vapnet 9

Tillverkningsnr/kaliber 9

Förvaring 9

Gör detta innan du börjar använda vapnet 9

Laddning av vapnet 10

Justering av riktmedel 10

Standard-riktmedel 10

Battue-riktmedel 10

Laddning av magasin 10

Isärtagning och ihopsättning av magasinet 10

Standardtrycket 10

Ändring av tryckets hârdhet 10

Snälltryck 10

Ändring av tryckets hârdhet 11

Ändring av snälltryck 11

Rengöring efter användning 11

Skötsel av stocken 11

Isärtagning och ihopsättning av slutstycket 11

Allmän information 9,12

Tekniska data 33

Sprängbild 34

Reservdelar 38-40

Was this article helpful?

0 0

Post a comment